Savez studenata Fizičkog fakulteta

Studentski trg 12, Beograd

Savez studenata Fizičkog fakulteta

Savez studenata Fizičkog fakulteta je neprofitabilno udruženje studenata Fizičkog fakulteta koje za cilj ima okupljanje i organizovanje studenata oko zajedničkih vannastavnih aktivnosti u okviru Fizičkog fakulteta. Udruženje je osnovano 04.02.1992. godine u Beogradu.

OSNOVNI PODACI:

Savez studenata Fizičkog fakulteta (Students Alliance Faculty of Physics)

skraćeni naziv: SSFF

matični broj: 17644190

adresa: Studentski trg 12, 11000 Beograd – Stari grad, Republika Srbija

website: ssff.org.rs

telefon: + 381 11 7158 151, fax: + 381 11 3282 619 (dekanat)

datum osnivanja: 04-02-1992

vreme trajanja: neograničeno

POSLOVNI PODACI

broj računa: 355-1082857-87 (Vojvođanska banka A.D.)

PIB: 104345895

KONTAKT PODACI

facebook: Stranica / Grupa

e-mail: savez.fizika@gmail.com

Lice ovlašćeno za zastupanje: Nikola Panović