Savez studenata Fizičkog fakulteta

Studentski trg 12, Beograd

Savez studenata Fizičkog fakulteta

Pristupnica

Popunjavanjem ove pristupnice postajete član Saveza studenata Fizičkog fakulteta i dobijate prava i obaveze propisane u statutu Saveza studenata Fizičkog fakulteta. Pravo da pristupe Savezu imaju samo studenti Fizičkog fakulteta. Podaci neće biti zloupotrebljeni i koristiće se isključivo radi evidencije i lakše komunikacije.