Savez studenata Fizičkog fakulteta

Studentski trg 12, Beograd

Savez studenata Fizičkog fakulteta

Kao rezultat saradnje Instituta za transfuziju krvi, Crvenog krsta Srbije i Univerziteta u Beogradu, na Fizičkom fakultetu se svake godine sprovode po dve akcije dovrovoljnog davanja krvi. O uspešnosti akcije govori podatak da je Fizički fakultet školske 2013/2014. godine bio proglašen za najhumaniji fakultet Univerziteta u Beogradu, jer je u toku te godine broj donora, u odnosu na ukupan broj studenata fakulteta i u odnosu na očekivani broj sakupljenih jedinica na Beogradskom univerzitetu, bio najveći upravo na Fizičkom fakultetu. Od tada, broj sakupljenih jedinica se povećava iz godine u godinu, svrstavajući Fizički fakultet svake godine u 5 najhumanijih fakulteta.